www.mgberon.com

Асоциация на възпитаниците

Уважаеми възпитаници на Mатематическа гимназия “Д-р Петър Берон“,
Инициативен комитет и ръководството на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, имат амбицията и удоволствието да обяви инициатива по учредяване на Асоциация на възпитаниците на МГ „Д-р Петър Берон“ - Варна.

Ние вярваме, че всеки от вас носи в сърцето си добри спомени за годините прекарани в гимназията и от дистанцията на времето оценява качеството на получените знания и възпитанието в дух на откривателство и свободолюбие.

Дни след празника на българската просвета и култура и когато изпращаме поредния випуск, ние искаме да се обърнем към вас, уважаеми възпитаници, с призив да подкрепите нашите усилия да възпитаваме и образоваме елитни ученици, които продължават традицията да прославят Варна и България по света.

Основната цел, която си поставяме с учредяването на Асоциацията е създаването на общество от възпитаници на гимназията, които на доброволен принцип да подкрепят и подпомагат:

  • Запазването и предаването на вековния дух на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
  • Споделянето на знание между възпитаници и учащи се.
  • Стимулирането на индивидуалните участници и отборите представляващи гимназията в национални и международни състезания.
  • Образователни политики и инициативи на гимназията пред общинските и държавни власти.
  • Модернизиране на материалната база и повишаване качеството на преподаваните знания.
  • Организиране и провеждане на тържественото честване на 130 годишнина на гимназията.

Уважаеми приятели,
Ако някъде вътре във вас все още гори огънчето от гимназиалните години, споделяте от сърце идеята за Асоциация и сте готови да помогнете и работите една идея да се превърне в реалност сте добре дошли у дома в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“.

Регистрация     Преглед на регистрираните
За контакти: association@mgberon.com